Failover naar aanleiding van storing aan hypervisor

Omschrijving

Vanochtend omstreeks 11.00 is een (fysieke) hypervisor binnen ons cluster uit zichzelf herstart. Gevolg hiervan is de dat virtuele machines die op deze hypervisor draaiden een shutdown hebben gekregen en automatisch op een andere host zijn opgestart. Dit automatisch proces heeft ongeveer 5 minuten in beslag genomen. De geaffecteerde fysieke host is uit de cluster gehaald en momenteel loopt het onderzoek naar de root cause van de herstart.

 

Impact

De impact is beperkt gebleven tot een aantal Vm’s die geautomatiseerd verplaatst zijn naar een andere host. Tijdens deze verplaatsing kan er sprake zijn geweest van verminderde bereikbaarheid van deze Vm’s.

Kenmerken onderhoud

Vanavond ( Dinsdag 21-06-2016) zal er tussen 20:00u en 23:59u onderhoud plaatsvinden aan de Vsphere- (reguliere cloud) en de Vcloudportal (VDC omgeving).

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is van toepassing op de Vsphere en Vcloud inlogomgeving. Vm’s en VDC omgevingen zullen hier geen overlast van ondervinden.

Het kan zijn dat u tijdelijk niet kan inloggen in de Vsphere- of Vcloudportal.

Afhandeling

Engineers van onze Vmware afdeling zullen dit onderhoud uitvoeren en het hele proces zorgvuldig monitoren.

Kenmerken onderhoud

Vanavond ( Woensdag 8 Juni 2016) zal er spoedonderhoud plaatsvinden aan onze Vmware-omgeving.

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is van toepassing op een zeer beperkt aantal servers. Op basis van de analyse van onze Vmware afdeling is de ingeschatte impact beperkt tot een onderbreking in de dienstverlening van maximaal 15 minuten per server.

Afhandeling

Engineers van onze Vmware afdeling zullen dit onderhoud uitvoeren en het hele proces zorgvuldig monitoren.

Kenmerken van de storing

Binnen een beperkt deel van onze Vmware omgeving is momenteel sprake van een onderbreking in de dienstverlening.

Getroffen systemen

Alleen servers en omgevingen binnen de 94.126.71.0/24 range zijn hier door getroffen

Afhandeling

Momenteel zijn onze engineers bezig om dit op te lossen, we zien dat de getroffen omgevingen één voor één weer beschikbaar worden.

[update 14:50] De storing is verholpen en de laatste getroffen systemen zijn weer online aan het komen.

 

DDOS aanval op onze VMware omgeving

Sinds 20:00u vind er een  hevige ( 15 GB/sec)  DDOS aanval plaats  op een server  binnen onze VMware omgeving. Voor een korte periode kunnen andere servers die binnen onze reguliere Vmware Cloud staan hier hinder van ondervonden hebben en in sommige gevallen nog ondervinden , dit zou echter binnen enkele minuten verholpen moeten zijn.

Getroffen systemen

In principe kunnen alle hosts binnen onze reguliere Vmware omgeving hier enige hinder van ondervonden hebben, dit zal ongeveer 15 minuten geduurd hebben. Inmiddels is dit volledig afgerond.

Genomen maatregelen

Alle verkeer richting deze server wordt inmiddels omgeleid via de Nawas oplossing die wij tot onze beschikking hebben, hierdoor zal de verdere overlast tot een minimum beperkt worden.

Uiteraard zullen wij u via deze pagina op de hoogte houden van eventuele statuswijzigingen met betrekking tot deze aanval.

 

[update : alle overlast is inmiddels verleden tijd, de dienstverlening is weer volledig op het niveau dat u van ons gewend bent]

In verband met performance problemen binnen de Vdirector omgeving zal deze een herstart krijgen. Het kan dus zijn dat u in het komende kwartier niet kan inloggen op uw beheeromgeving binnen het VDC. Alle overige diensten zullen hier geen hinder van ondervinden.

Openstaande meldingen

Recent opgeloste meldingen

Archief Klik om het archief te bekijken