23-01-2024 Storing Netwerkstoring 23-01-2024

Datum start 23-01-2024 Datum einde 23-01-2024
Tijd start 16:45 Tijd einde 17:15
Lokatie Status

Er is momenteel een netwerkstoring gaande. Wij hebben dit momenteel in onderzoek en zullen dit zo snel mogelijk oplossen.

—————-
UPDATE:
De verstoring is inmiddels verholpen.

Gedurende non-impacting onderhoud heeft zich een onverwachte situatie voorgedaan.
Direct na het voordoen van het incident is het onderhoud teruggedraaid en onderzoek naar de oorzaak loopt.