Belangrijke informatie omtrent kwetsbaarheden meltdown en spectre.

18-01-2018
Beste Denit Klant,

De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest met het onderzoeken, testen en evalueren van de diverse uitgebrachte patches ten behoeve van de Meltdown / Spectre kwetsbaarheden. Inmiddels hebben wij de eerste set patches van VMWare op onze platform uitgerold. Deze uitrol is goed verlopen en draait nu enkele weken zonder problemen stabiel. VMWare heeft recentelijk een tweede patch uitgebracht maar heeft deze, na meerdere wereldwijde meldingen omtrent stabiliteit, weer ingetrokken. Wij volgen de ontwikkelingen hiervan op de voet en zullen bij een heruitgave van deze patch deze wederom eerst testen en evalueren in onze testomgeving.

Afgelopen nacht heeft de Windows update cyclus gedraaid waarin de door Microsoft uitgebrachte patch op de virtuele machines zijn uitgerold. Indien u een update contract heeft is deze patch automatisch meegenomen, mocht u geen update contract hebben verzoeken wij u vriendelijk doch dringend deze patch uit te voeren in uw omgeving.

Wij zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen en zullen u tijdig informeren over de eventuele vervolgstappen

 

12-01-2018
Beste Denit Klant,

Afgelopen week hebben wij de aanbevolen patches ten behoeve van de Meltdown/Spectre kwetsbaarheid uitgerold op ons VMWare platform. Deze patches hebben geen impact gehad op de beschikbaarheid van uw systemen. VMWare heeft deze week een tweede set patches\maatregelen uitgebracht en deze zijn wij momenteel deze aan het bestuderen. Wij zullen deze patches wederom eerst toepassen op onze testomgeving om zo de impact op performance te kunnen bepalen en aan de hand van de resultaten hiervan eventuele maatregelen te kunnen bepalen.

Op korte termijn zullen wij de vervolgstappen met u delen.

 

08-01-2018
Beste Denit klant,

Momenteel zijn wij bezig met het treffen van voorbereidingen met betrekking tot het installeren van de VMWare patch op onze infrastructuur t.b.v. de Meltdown en Spectre kwetsbaarheid. Wij hebben de in onze testomgeving uitgebrachte VMWare patch uitgebreid geëvalueerd en de resultaten hiervan laten een gering verschil in performance zien. Er wordt veelal gespeculeerd over de mate van performance-degradatie na toepassen van de patch, wij zijn van mening dat de mogelijke consequenties van het niet toepassen van de patch groter kunnen zijn dan wanneer wij dit wel doen.

Wij zullen dan ook de komende week de patch stapsgewijs toe gaan passen op de Denit infrastructuur. Hierdoor is het mogelijk voor ons om op een gecontroleerde wijze de patch door te voeren en tegelijkertijd de performance van de omgeving te kunnen monitoren. De impact voor uw systemen tijdens het uitvoeren van de patch is nihil en uw virtuele servers zullen geen downtime ondervinden.

De patch die we gaan installeren is alleen van toepassing op de VMWare omgevingen. Het OS op de virtuele server of fysieke server zal ook moeten worden gepatched. Deze patches zullen worden meegenomen met de reguliere maandelijkse updateronde. Als u geen updatecontract heeft op uw server dan bent u zelf verantwoordelijk voor het patchen van het besturingssysteem.

 

04-01-2018
Beste Denit Klant,

Er is een kwetsbaarheid ontdekt die betrekking kan hebben op meerdere onderdelen in de infrastructuur van Denit Hosting Solutions. Deze kwetsbaarheden raken systemen met Intel, ARM en AMD processoren en staan bij het Common Vulnerabilities and Exposures initiatief (CVE) bekend. In de media staan deze kwetsbaarheden bekend als Meltdown en Spectre.

Meer informatie is te vinden op de volgende website:

https://meltdownattack.com/

Denit Hosting Solutions is zich bewust van de kwetsbaarheid en onderzoekt momenteel de risico’s en mogelijke oplossingen in onze testomgeving.

Wij zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen en zullen tijdig informeren over de eventuele vervolgstappen.

Beste Denit klant,

Momenteel zijn wij bezig met het treffen van voorbereidingen met betrekking tot het installeren van de VMWare patch op onze infrastructuur t.b.v. de Meltdown en Spectre kwetsbaarheid. Wij hebben de in onze testomgeving uitgebrachte VMWare patch uitgebreid geëvalueerd en de resultaten hiervan laten een gering verschil in performance zien. Er wordt veelal gespeculeerd over de mate van performance-degradatie na toepassen van de patch, wij zijn van mening dat de mogelijke consequenties van het niet toepassen van de patch groter kunnen zijn dan wanneer wij dit wel doen.

Wij zullen dan ook de komende week de patch stapsgewijs toe gaan passen op de Denit infrastructuur. Hierdoor is het mogelijk voor ons om op een gecontroleerde wijze de patch door te voeren en tegelijkertijd de performance van de omgeving te kunnen monitoren. De impact voor uw systemen tijdens het uitvoeren van de patch is nihil en uw virtuele servers zullen geen downtime ondervinden.

De patch die we gaan installeren is alleen van toepassing op de VMWare omgevingen. Het OS op de virtuele server of fysieke server zal ook moeten worden gepatched. Deze patches zullen worden meegenomen met de reguliere maandelijkse updateronde. Als u geen updatecontract heeft op uw server dan bent u zelf verantwoordelijk voor het patchen van het besturingssysteem.

Openstaande meldingen

Recent opgeloste meldingen

Archief Klik om het archief te bekijken