08-01-2018 Onderhoud Vervolg : Belangrijke informatie omtrent kwetsbaarheden meltdown en spectre

Datum start 08-01-2018 Datum einde 15-01-2018
Tijd start 00:01 Tijd einde 23:59
Lokatie Status Opgelost

Beste Denit klant,

Momenteel zijn wij bezig met het treffen van voorbereidingen met betrekking tot het installeren van de VMWare patch op onze infrastructuur t.b.v. de Meltdown en Spectre kwetsbaarheid. Wij hebben de in onze testomgeving uitgebrachte VMWare patch uitgebreid geƫvalueerd en de resultaten hiervan laten een gering verschil in performance zien. Er wordt veelal gespeculeerd over de mate van performance-degradatie na toepassen van de patch, wij zijn van mening dat de mogelijke consequenties van het niet toepassen van de patch groter kunnen zijn dan wanneer wij dit wel doen.

Wij zullen dan ook de komende week de patch stapsgewijs toe gaan passen op de Denit infrastructuur. Hierdoor is het mogelijk voor ons om op een gecontroleerde wijze de patch door te voeren en tegelijkertijd de performance van de omgeving te kunnen monitoren. De impact voor uw systemen tijdens het uitvoeren van de patch is nihil en uw virtuele servers zullen geen downtime ondervinden.

De patch die we gaan installeren is alleen van toepassing op de VMWare omgevingen. Het OS op de virtuele server of fysieke server zal ook moeten worden gepatched. Deze patches zullen worden meegenomen met de reguliere maandelijkse updateronde. Als u geen updatecontract heeft op uw server dan bent u zelf verantwoordelijk voor het patchen van het besturingssysteem.