08-06-2016 Onderhoud Spoedonderhoud backup07.denit.net

Datum start 08-06-2016 Datum einde 08-06-2016
Tijd start 10:00 Tijd einde 15:49
Lokatie Status Opgelost

Op dit moment vindt spoedonderhoud plaats op de backupserver backup07.denit.net.
Er wordt naar gestreefd om het onderhoud zo spoedig mogelijk te hebben afgerond.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang het onderhoud zal duren.
Zodra daar meer informatie over beschikbaar is zal de onderhoudsmelding worden bijgewerkt.

[update : 08-06-2016 15:49] Het onderhoud is inmiddels afgerond.
Extra opslagcapaciteit is toegevoegd. Alle backups zullen vannacht als nieuw worden gestart.