16-06-2020 Storing Notificatie: netwerk tijdelijk verminderd bereikbaar

Datum start 16-06-2020 Datum einde 16-06-2020
Tijd start 15:20 Tijd einde 15:50
Lokatie DC2 Datacenter Status

Momenteel ondervinden we een aanval op een aantal van onze netwerken, waardoor het mogelijk is dat u vertraging of korte onderbrekingen ondervindt. Onze anti-ddos service is ingeschakeld en we verwachten dat alles spoedig weer helemaal bereikbaar is.