01-02-2018 Onderhoud Netwerkonderhoud Datacenters Globalswitch & EUnetworks

Datum start 01-02-2018 Datum einde 01-02-2018
Tijd start 00:01 Tijd einde 06:00
Lokatie euNetworks datacenter Status Opgelost

Omschrijving werkzaamheden en gevolgen:

Beste klant,

Van onze dark fiber leverancier ontvingen wij het bericht over een onderhoud aan onze verbinding tussen de datacenters Globalswitch en EUnetworks. De verbinding tussen de DC’s kan gedurende dit hele tijdsinterval onderbroken worden. Dit onderhoud vindt plaats op donderdag 1 februari tussen 00:01 en 06:00.

Het redundante pad blijft beschikbaar. Klanten met een private vlan of wave tussen de locaties ondervinden hinder van deze werkzaamheden. Backups die gemaakt worden op Backup servers in Globalswitch kunnen om deze reden mislukken.

Denit zal de onderhoudswerkzaamheden op de voet volgen en de nodige maatregelen nemen indien dit noodzakelijk blijkt.


Problem and impact description:

Dear Customer,

From our dark fiber provider we received a upcoming maintenance on our fiber path between Globalswitch and EUnetworks. This fiber path may be down during the announced service window. The maintenance will take place on Thursday February 1 between 00:01 and 06:00.

The redundant path will stay available. Customer with private vlans or wave between these two datacenters will be effected during this maintenance. Backups created on backup servers at Globalswitch will also be affected during this service window.

Denit will track the maintenance activities closely and react accordingly if needed.