Instructies bij Windows zeroday exploit

Waarschuwing:

De stappen beschreven in dit document kunt u zonder problemen uitvoeren. Echter wijzig alleen de hier beschreven instellingen. Aanpassingen buiten de beschreven instellingen kunnen uw system ernstig verstoren en tot verstoringen in de werking lijden.

Download hier de PDF met instructies