28-10-2019 Onderhoud Forward server tijdelijk niet bereikbaar op 28-10-2019

Datum start 28-10-2019 Datum einde 28-10-2019
Tijd start 09:30 Tijd einde 12:30
Lokatie Status Opgelost

Er zullen werkzaamheden worden uitgevoerd aan de fwd.denit.net server. Hierdoor kan er een enkele onderbreking zijn tussen 09:30 en 12:30, waardoor de forwards van uw domein of mail niet werken, mocht u gebruik maken van de forward dienst.

De forwards zullen vanzelf weer werken. Er zal geen mail verloren gaan, maar mogelijk wel wat vertraagd zijn.