07-02-2022 Storing DNS storing

Datum start 07-02-2022 Datum einde 07-02-2022
Tijd start 07:40 Tijd einde 08:30
Lokatie Status
Vanochtend rond 07:40 heeft een verstoring plaats gevonden op de managed DNS dienstverlening.
Na onderzoek bleek dit om een DDoS aanval te gaan op de dienst welke niet automatisch gedetecteerd is door onze DDoS mitigatie.
Om 8:30 hebben wij handmatig de DDoS mitigatie geactiveerd waarna het DNS platform weer beschikbaar is geworden.
Wij zullen voor deze verstoring een Incident Rapport aanmaken waarin wij meer informatie zullen aanleveren aangaande de oorzaak, gevolg, tijdslijn en eventuele vervolgstappen.