09-02-2022 Storing DNS Storing

Datum start 09-02-2022 Datum einde 09-02-2022
Tijd start 16:00 Tijd einde 22:30
Lokatie Status

De DNS servers van Denit op dit moment onderhevig zijn aan een DDOS.
Wij zijn bezig met mitigeren en zorgen voor een snelle hervatting van de dienstverlening.

Wij zullen voor deze verstoring een Incident Rapport aanmaken waarin wij meer informatie zullen aanleveren aangaande de oorzaak, gevolg, tijdslijn en eventuele vervolgstappen.